Φυτώριο καλλωπιστικών φυτών Κατερίνη

Αρχιτεκτονική τοπίου, Φυτά κήπου, Παραγωγή φυτών, κατασκευές κήπου

Αρχική

Η εταιρίας μας δραστηριοποιείται στο χώρο του πρασίνου εδώ και τριάντα χρόνια στην Κατερίνη της Πιερίας. Η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή καλλωπιστικών φυτών με αειφορικές μεθόδους καλλιέργειας για τη δημιουργία εύρωστων φυτών με άριστη μεταφυτευτική αντίδραση. Παρότι η ιδία παραγωγή περιλαμβάνει ευρεία γκάμα φυτών, η ποικιλία αυτή εμπλουτίζεται συνεχώς από επιλεγμένα φυτώρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η ιδιοκτήτρια, Γιδαράκου Μαρία, είναι γεωπόνος- αρχιτέκτονας τοπίου, διδάκτωρ του Α.Π.Θ. με εξειδίκευση στους θεραπευτικούς κήπους και το σχεδιασμό χώρου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι μελέτες της περιλαμβάνουν εκτενείς δημόσιους χώρους, θεραπευτικά ιδρύματα, πλατείες, αλλά και ιδιωτικούς κήπους μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Η βασική αρχή σχεδιασμού είναι ο συνδυασμός καλαισθησίας, πρακτικότητας, μακροβιότητας και σωστής αναλογίας κόστους- αποτελέσματος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η εταιρία μας πιστεύει και επενδύει στις εποικοδομητικές συνεργασίες. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη μονιμότητα και την τεχνογνωσία του προσωπικού της αλλά και στις μακροχρόνιες συνεργασίες με διάφορους επαγγελματίες στον κλάδο των κατασκευών. Συνδυαστικά μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε κατασκευή αφορά τον κήπο, την άρδευση, τα χωματουργικά, την πλακόστρωση και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, βελτίωση ή συντήρηση απαιτείται στον εξωτερικό χώρο σας.