Μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου

Επίβλεψη έργων πρασίνου

Άρδευση

Φωτισμός κήπου

Διαχείρηση κλίσεων

Πλακοστρώσεις

Μελέτες χώρων στάθμευσης

Κηποτεχνικά έργα

Συντήρηση και διαχείρηση πρασίνου