ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ

Arundo donax variegate - Καλάμι δίχρωμο

Acorus - Άκορους 

Bambusa nigra - μαύρο μπαμπού

Bambusa pigmea - μπαμπού νάνο

Carex bucanannii - Κάρεξ κόκκινο

Festuca glauca - Φεστούκα γλαυκή

Gynerium argenteum - Γυνέρι

Gynerium pumila - Γυνέρι νάνο

Imberata Red Baron - Ιμπεράτα κόκκινη 

Miscanthus japonicus - Μίσανθος

Miscanthus - Μίσανθος δίχρωμος

Stipa tenuifolia - Στίπα κίτρινη

Ophioppogon silver mist - Οφιοπόγον άσπρο

Ophiopogon black dragon - Οφιοπόγον μαύροΥΔΡΟΧΑΡΗ

Acorus - Άκορους

Calla - Κάλλα

Caltha - Κάλθα

Cyperus - Πάπυρος

Hibiscus - Ιβίσκος υδρόβιος

Houttuynia - Χουτουίνια

Iris - Ίριδα

Nuphar - Νούφαρο